Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu tổ chức phòng ban của
Công ty CP Cơ Điện Lạnh  ĐÔNG SAPA

 • Tổng giám đốc
  Tổng giám đốc
  • Giám Đốc Kinh Doanh Phân Phối
   Giám Đốc Kinh Doanh Phân Phối
   • Phòng Kinh Doanh
  • Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án
   Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án
   • Phòng Kinh Doanh Dự Án
    • Tổ Kiểm Tra Dự Án
  • Giám Đốc Kinh Doanh Dịch Vụ
   Giám Đốc Kinh Doanh Dịch Vụ
   • Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ
    • Tổ Kiểm Tra Dịch Vụ
  • Giám Đốc Tài Chính
   Giám Đốc Tài Chính
   • Phòng Kế Toán Và Tài Chính
   • Phòng Kế Toán Kinh Doanh
  • Giám Đốc Marketing
   Giám Đốc Marketing
   • Phòng Marketing
    • Tổ Marketing
    • Tổ IT
  • T.Phòng Hành Chính Nhân Sự
   T.Phòng Hành Chính Nhân Sự
   • Phòng Hành Chính Nhân Sự
  • Trưởng Phòng Kho
   Trưởng Phòng Kho
   • Phòng Kho Và Giao Nhận

Các công ty cùng hệ thống

Đông Sapa
Dosamec
DMCA.com Protection Status