Giỏ hàng: 0 Sản phẩm

Máy Lạnh DAIKIN

Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V (1 HP)

Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V (1 HP)
7,300,000 VNĐ
Mono - R32

Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V

Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V
9,500,000 VNĐ
Mono - R32

Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V

Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V
14,500,000 VNĐ
Mono - R32

Máy lạnh Daikin FTV60BXV1V

Máy lạnh Daikin FTV60BXV1V
19,900,000 VNĐ
Mono - R32

Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V
7,450,000 VNĐ
Mono - R410A

Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V
9,550,000 VNĐ
Mono - R410A

Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V
14,500,000 VNĐ
Mono - R410A

Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V
19,950,000 VNĐ
Mono - R410A

Máy lạnh Inverter Daikin FTKC25QVMV (1.0 hp)

Máy lạnh Inverter Daikin FTKC25QVMV (1.0 hp)
9,650,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKC35QVMV

Máy lạnh Daikin FTKC35QVMV
11,650,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV

Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV
17,950,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV

Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV
25,600,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV

Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV
11,650,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV

Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV
13,650,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV

Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV
21,950,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV

Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV
29,800,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV
12,200,000 VNĐ
Inverter - R410A

Máy Lạnh Daikin FTKS35GVMV

Máy Lạnh Daikin FTKS35GVMV
13,100,000 VNĐ
Inverter - R410A

Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV
20,200,000 VNĐ
Inverter - R410A

Máy Lạnh Daikin FTKS60GVMV

Máy Lạnh Daikin FTKS60GVMV
28,250,000 VNĐ
Inverter - R410AHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:
Đang online: